• MOLshiftandshareMOLshiftandshare
  • ค่านิยม พส.ค่านิยม พส.
  • egov2019egov2019
  • การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯขยายเวลารับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติฯเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
DSDW Slide1 DSDW Slide2 DSDW Slide3 DSDW Slide4
วิสัยทัศน์ : “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”    |    
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
RSS Feed

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม
 

ข่าวรับสมัครงานข่าวรับสมัครงาน
RSS Feed
ข่าวประกวดราคาข่าวประกวดราคา
 
RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed


RSS Feed
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,492,695 ครั้ง
3,377,135 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,003 ครั้ง
910 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,534,133 ครั้ง
136,873 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat